Vol 4, No 2 (2020)

Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia

DOI: http://dx.doi.org/10.52020/jkwgi.v4i2

Daftar Isi

Shinta Noveby Setyadevi, Rokhaidah Rokhaidah
DOI: http://dx.doi.org/10.52020/jkwgi.v4i2.1825 Abstract views : 5075 | views : 2584 times
PDF
67-71
fiora ladesvita
DOI: http://dx.doi.org/10.52020/jkwgi.v4i2.1826 Abstract views : 464 | views : 731 times
PDF
72-79
yusrah taqiyah
DOI: http://dx.doi.org/10.52020/jkwgi.v4i2.1879 Abstract views : 186 | views : 437 times
PDF
80-89
indah dewi ridawati
DOI: http://dx.doi.org/10.52020/jkwgi.v4i2.1886 Abstract views : 317 | views : 807 times
PDF
90-95
Fatma Jama
DOI: http://dx.doi.org/10.52020/jkwgi.v4i2.1896 Abstract views : 705 | views : 566 times
PDF
96-109
Dhien Novita Sani, Muhammad Fandizal, Yuli Astuti
DOI: http://dx.doi.org/10.52020/jkwgi.v4i2.1903 Abstract views : 869 | views : 1554 times
PDF
110-114
Vina Nirmalasari, Wiwin Winarti
DOI: http://dx.doi.org/10.52020/jkwgi.v4i2.1909 Abstract views : 849 | views : 1108 times
PDF
115-123
Sunarti Sunarti
DOI: http://dx.doi.org/10.52020/jkwgi.v4i2.1974 Abstract views : 602 | views : 326 times
PDF
124-134