Vol 3, No 2 (2019)

Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia

DOI: http://dx.doi.org/10.52020/jkwgi.v3i2

Daftar Isi

Filly Fikriyati Azki, Rokhaidah Rokhaidah
DOI: http://dx.doi.org/10.52020/jkwgi.v3i2.1027 Abstract views : 651 | views : 717 times
PDF
1-6
Santi Herlina
DOI: http://dx.doi.org/10.52020/jkwgi.v3i2.1038 Abstract views : 2234 | views : 1979 times
PDF
7-18
NiKadek Yuni Lestari
DOI: http://dx.doi.org/10.52020/jkwgi.v3i2.1044 Abstract views : 508 | views : 716 times
PDF
19-26
Nourmayansa Vidya Anggraini
DOI: http://dx.doi.org/10.52020/jkwgi.v3i2.1253 Abstract views : 1213 | views : 391 times
PDF
27-38
rista apriana apriana
DOI: http://dx.doi.org/10.52020/jkwgi.v3i2.1256 Abstract views : 227 | views : 267 times
PDF
39-44
Laksita Barbara
DOI: http://dx.doi.org/10.52020/jkwgi.v3i2.1285 Abstract views : 434 | views : 659 times
PDF
45-55
Lima Florensia
DOI: http://dx.doi.org/10.52020/jkwgi.v3i2.1289 Abstract views : 228 | views : 300 times
PDF
56-62