(1)
Nawir, J.; Wulansari, A. S. Pembangunan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Dalam Masa Pandemi Melalui Aplikasi E-Grocery. JEB 2021, 8, 78-98.