Sudirta, I. W. (2020). MAKNA, KEDUDUKAN, DAN IMPLIKASI HUKUM HALUAN NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Jurnal Yuridis, 7(2), 258–278. https://doi.org/10.35586/jyur.v7i2.2252