(1)
Sudirta, I. W. MAKNA, KEDUDUKAN, DAN IMPLIKASI HUKUM HALUAN NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Jurdis 2020, 7, 258-278.